Brániť sa oplatí !!!

 

Dostali ste sa do situácie, keď ste boli nútený zobrať si nevýhodnú pôžičku od tzv. nebankovky a teraz od Vás nebankovka požaduje vrátenie neprimerane vysokej sumy? Hrozí Vám exekúcia či dokonca dražba domu alebo bytu pre pôžičku od nebankovky?

Brániť sa oplatí.

Neoprávnene požadované sumy netreba platiť!!!

Radi Vám poradíme.

Naša kancelária poskytuje právnu pomoc v oblasti tzv. spotrebiteľských vzťahov. Zanalyzujeme Váš prípad a navrhneme možné riešenia. Budeme Vás zastupovať tak v štádiu tzv. predsúdneho konania, kedy sú zo strany spoločností zasielané rôzne výzvy alebo upozornenia na zaplatenie dlžnej sumy, ale aj v samotnom konaní pred súdom.

Sme Vám plne k dispozícii najmä v nasledovných prípadoch:

  • spory s nebankovými subjektmi o zaplatenie dlžnej sumy z pôžičky, úveru či za iné služby;
  • spory s leasingovými spoločnosťami, ktoré požadujú doplatenie súm za leasing motorového vozidla;
  • spory s mobilnými operátormi, ktorý žiadajú zaplatiť zmluvné pokuty či iné poplatky;
  • v prípade exekúcií na Váš majetok, ak daný dlh vznikol na základe pôžičky, úveru alebo pokuty od mobilného operátora.

 

Kto je to spotrebiteľ a čo je spotrebiteľská zmluva?
Čo je to spotrebiteľský úver?
Aké údaje musí obsahovať zmluva o spotrebiteľskom úvere a čo sa stane, keď ich neobsahuje?
Čo sa stane, keď zmluva vyššie uvedené údaje neobsahuje?
Ako zistím či poskytnutý spotrebiteľský úver je výhodný?
Čo je to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)?
Môžem spotrebiteľský úver predčasne splatiť?