Čo je to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)?

 

RPMN predstavuje celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov alebo pôžičiek. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý).

Do výpočtu RPMN sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou. To znamená, že do výpočtu RPMN sa započítavajú všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní, poplatkov, nákladov na doplnkové služby a to najmä poistné.

RPMN patrí medzi základný údaj, ktorý musí nebankový subjekt alebo banka poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke spotrebiteľského úveru. RPMN musí byť uvedená aj v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Ak nie je RPMN uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo je uvedená nesprávne, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. To znamená, že spotrebiteľ je povinný vrátiť nebankovému subjektu alebo banke len samotnú sumu pôžičky alebo úveru.

Naspäť na článok Brániť sa oplatí