Čo sa stane, keď zmluva neobsahuje stanovené údaje?

 

Pokiaľ niektorá náležitosť v zmluve chýba, nemá to za následok neplatnosť zmluvy. Avšak poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak:

a)  zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu,

b)  neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y) a § 10 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch,

c)  je v zmluve o spotrebiteľskom úvere uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) v neprospech
spotrebiteľa
resp. ak ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) nie je uvedená vôbec,

d)   veriteľ spotrebiteľský úver poskytne finančnými prostriedkami v hotovosti (platné od 1.6.2014).

Naspäť na článok Brániť sa oplatí