JUDr. Celestín Stehura

pozícia:knihy

  • advokát, partner

odborné zameranie:

  • pozemkové právo
  • občianske právo
  • obchodné právo
  • pracovné právo
  • trestné právo

vzdelanie a prax:

  • 1971 – 1976 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • 1976 – 1980 Advokátsky koncipient
  • 1980 Advokát