JUDr. Stanislav Stehura

pozícia:

  • advokát, partner

odborné zameranie:

  • obchodné právo
  • pracovné právo
  • softwarové právo
  • občianske právo
  • rodinné právo

vzdelanie a prax:

  • 2003 – 2008    Právnická fakulta Univerzity Komenského  v Bratislave
  • 2008 – 2011    Advokátsky koncipient
  • 2012      Advokát